Спадчына

Праект" Спадчына" — гэта рэчыўнае адлюстраванне нашага беларускага жыцця сёння.

У Беларусі не надзяляецца належнай увагі захаванню помнікаў архітэктуры, і пабудовы, што нясуць гістарычную каштоўнасць, сыходзяць у нябыт. Помнікі архітэктуры - гэта культурная спадчына гарадоў і іхніх жыхароў, і зараз яны разбураюцца без неабходнага догляду, знікаюць пад сучаснай забудовай. Праблема іх захавання неверагодна важная.

У пагоні за бясконцым спажываннем, мы знішчаем моцныя дамы, што дасталіся нам у спадчыну, робім "еўрарамонты", атачаем сябе кітайскімі рэчамі, вытрасаючы на звалку бабуліны куфры, выкідаючы дыхтоўную мэблю, хатняе начынне, замяняючы каштоўныя і добрыя рэчы на танны масмаркет. У спажывецкім грамадстве пашыраная мода на пастаянныя пакупкі. Прычым большая палова з іх не з'яўляюцца для нас жыццёва неабходнымі. Нас пераканалі, што магчымасць купляць усё больш розных зручна-прыгожых рэчаў - гэта добра і сучасна.

На кожным чалавеку ляжыць вялікая адказнасць за выбар, які ён робіць; за тое, якімі справамі, думкамі, рэчамі ён насычае сваё жыццё; якім справам і рэчам надае каштоўнасць. Бо наш штодзённы выбар на карысць тых ці іншых рэчаў фарміруе выбар грамадства, нацыі, пакалення. Наш штодзённы выбар наўпрост звязаны з захаваннем нашай спадчыны.

Назва праекта напісана лацінскімі літарамі, такім чынам атрымліваецца гульня словаў, і ў "Spadchina" прысутнічае слова China (Кітай). Адна з рэчаў, ужытых у праекце, была знойдзена на звалцы.

The Heritage

 The "Heritage" ("Spadchina") project is a substantive reflection of the Belarusian everyday
life. Belarus doesn’t pay proper attention to the preservation of monuments of historical and cultural heritage, and buildings having historical value are gradually being destroyed. Architectural monuments are the cultural heritage of cities and their inhabitants; at present, historical buildings are replaced by modern typical structures. Therefore, preserving the historical and cultural heritage is a problem of special urgency and significance.

In pursuit of rampant consumption, we destroy inherited strong houses, throw away solid
furniture and household utensils emptying grandmother's chests; at the same time we strive to surround ourselves with Chinese things replacing valuable items with cheap "run-of-the-mill" goods.
A consumer society is a massive consumption of material goods and the formation of an appropriate system of values and attitudes. Moreover, more than half of the purchases we make are not a vital necessity for us. The society is forced on with the idea that the possibility of acquiring various "convenient and beautiful things" is the norm.

Each person has a great responsibility for the choice that he/she makes, what deeds, things and thoughts he/she fills in his/her life with; what things and deeds he/she values. After all, our daily choice in favour of certain things forms the choice of a society, nation and a generation. Our daily choices are directly related to the preservation of our heritage.

The name of the project is written in Latin letters. Thus, due to a word-play there is the
word "China" in "Spadchina".